دکتر علیرضا پیمان چشم پزشک فلوشیپ قرنیه دانشیار دانشگاه

 

کراتوکونوس یا قوز قرنیه

مطالبی که در این بخش هستند فقط راهنمایی های کلی برای مراجعین دکتر علیرضا پیمان هستند. ممکن است با توجه به شرایط هر شخص و یا نظر پزشک معالج روشهای درمانی متفاوت باشند.

بیماری کراتوکونوس یا قوز قرنیه باعث ضعیف‌تر شدن بینایی و تغییر شماره چشم میشود، علایم قوز قرنیه در معاینه چشم پزشکی قابل مشاهده هستند و برای تشخیص دقیق و تعیین شدت بیماری توپوگرافی قرنیه انجام میشود. قوز قرنیه در کسانی که سابقه حساسیت فصلی داشته‌اند شایعتر است و اگر کسی از بستگان نزدیک به قوز قرنیه مبتلا باشد امکان ایجاد قوز قرنیه بیشتر میشود.

یکی از مشکلات بیماری پیشرونده بودن آن است وبه تدریج بدتر می‌شود. اگر مقدار شماره چشم و آستیگماتیسم کم یا متوسط باشد، شخص با عینک میتواند دید قابل قبولی داشته باشد. در بیماری قوز قرنیه دید با عینک به طور کامل اصلاح نمی شود ولی اگر اصلاح دید، در حد قابل قبولی بود، میتوان از عینک استفاده کرد. استفاده از عینک اجباری نیست و برای بهبود دید است. اگر دید با عینک به اندازه کافی اصلاح نشود میتوان از لنزهای تماسی (معمولاً لنز سخت یا Rigid و در بعضی موارد لنز Hybrid و سایر انواع لنز تماسی) کمک گرفت. در صورت پیشرفت بیماری و عدم امکان استفاده از عینک و لنز تماسی، جراحی قرنیه مانند گذاشتن رینگ های قرنیه و یا پیوند قرنیه میتواند کمک کننده باشد.

هرچه سن شخص در زمان تشخیص بیماری قوز قرنیه کمتر باشد احتمال پیشرفت بیماری بیشتر خواهد بود و با افزایش سن سرعت بدتر شدن بیماری کم میشود. مثلاً اگر در سن 45 سالگی قوز قرنیه خفیف تشخیص داده شود معمولاً نگران بدتر شدن آن نیستیم ولی در سن پایین و یا شدید تر بودن قوز قرنیه امکان پیشروی بیماری و بدتر شدن آن بیشتر است. در مواردیکه بینایی با عینک یا لنزتماسی قابل اصلاح باشد و قرنیه ضخامت کافی داشته باشد میتوان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و افزایش استحکام قرنیه عمل کراس لینکینگ (CXL ) انجام داد.

---------------------------------------------------

روش دریافت نوبت


---------------------------------------------------------------
دکتر علیرضا پیمان
چشم پزشک فلوشیپ قرنیه دانشیار دانشگاه


 Dr. Alireza Peyman